Exàmens oficials

Exámenes oficiales

Som un centre oficial per a la preparació dels exàmens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE) i tenim una excel·lent taxa d’aprovació d’aquets títols cada any.

Els títols de Cambridge són reconeguts a tot el món i no tenen caducitat.

Ara es requereix tenir el nivell B2 (FCE) per acabar la universitat i el C1 (CAE) per fer alguns postgraus o màsters.

Els títols corresponen als següents nivells del Marc Europeu Comú del Consell d’Europa:

Examen Cambridge           Nivell Marc Europeu Comú del Consell d’Europa
KET                                             A2 (bàsic)
PET                                             B1
FCE                                             B2
CAE                                             C1
CPE                                             C2 (avançat)

També preparem per fer altres exàmens com TOEFL, IELTS, etc.