Classes d’anglès per a joves

Anglès per a adolescents

A les nostres classes d’anglès per a ESO i Batxillerat comencem a preparar els exàmens oficials de Cambridge, tot i que són exàmens opcionals i no tots els alumnes s’hi presenten.

Els nostres alumnes d’ESO i Batxillerat normalment vénen a la nostra acadèmia d’anglès a fer classe un dia a la setmana i fan 1 hora i mitja d’anglès amb professors sempre nadius i titulats.

Metodologia i dinàmica de l’acadèmia d’anglès

A la nostra escola tenim una política de només anglès a les classes, de manera que els alumnes s’acostumen a escoltar i parlar l’idioma amb angloparlants. Els adolescents s’han de comunicar amb el professor i amb els seus companys sempre en anglès. Aquest temps de contacte en grups petits és molt valuós perquè els ajuda a augmentar la confiança en si mateixos a l’hora de comunicar-se en anglès i perquè, sovint, és l’única oportunitat que tenen de practicar conversa en anglès.

Classes d’anglès personalitzades

El nivell d’instrucció de la nostra acadèmia és alt, utilitzem llibres de text que són almenys 1 any acadèmic més que el que estan fent a l’escola. El sistema funciona gràcies a la nostra política de tenir només 5 alumnes per grup, de manera que les classes són molt personalitzades i tots els estudiants poden rebre atenció individual per part del professor. Els cursos segueixen un currículum progressiu que desenvolupa totes les àrees de l’idioma (gramàtica, vocabulari, comprensió oral, lectura, redacció i conversa) posant especial èmfasi en l’aspecte comunicatiu de la llengua.

L’objectiu és que els estudiants surtin de l’escola amb un nivell d’anglès que els hi aportarà moltes més oportunitats per al seu futur.

Tots els estudiants tenen deures per fer cada setmana i tan els deures com l’assistència són controlats. Al final de cada trimestre, els pares reben un informe que detalla el progrés de l’alumne i dóna recomanacions per a la seva millora.

Educació Secundària (ESO) / Exàmens oficials d’anglès

Tenint en compte que la majoria dels nostres estudiants de secundària han estat amb nosaltres des de primària, han de tenir prou coneixement d’anglès per començar a preparar exàmens oficials. Preparem els estudiants per als exàmens de Cambridge (KET , PET , FCE , CAE , CPE), així com per a altres títols (TOEFL/IELTS etc). L’ objectiu és que tots els estudiants hagin assolit el nivell B2 (FCE) abans de començar la universitat.

Els llibres que utilitzem a classe estan pensats per preparar aquests títols (Nivell A2-C1) i contenen tota la matèria necessària per aprovar els exàmens. A partir de 1er d’ESO posem proves com les que es fan per obtenir aquests títols als nostres alumnes i així podem avaluar el seu nivell i progrés no només dins d’un mateix curs, sinó també entre un curs i el següent.

Any rere any, comptem amb una excel·lent taxa d’aprovació en tots els exàmens oficials d’anglès.